Patricia


Met de kinderen van Patricia is dit project in 1999 in Nairobi begonnen. Patricia heeft AIDS en haar
echtgenoot is er aan gestorven. Zij hebben twee kinderen en ze adopteerde ook het dochtertje van
een vriendin die aan AIDS gestorven is.
Pauline, Austin en Consolata

Patricia heeft geen gemakkelijk leven, vooral sinds zij eind 2007 haar werk verloor. Toch hielp zij niet
alleen haar eigen kinderen maar ook die van familieleden en vrienden, gestorven aan AIDS, door het
leven. School Aid hielp samen met haar 7 kinderen door het basis en secundair onderwijs. Daarnaast
volgden de oudsten volgden ook nuttige opleidingen, zoals computer training.
Brief van Patricia 2006 Diploma Timothy 2004Diploma Austin 2006

Nu volgt Patricia nog 3 studenten: Consolata aan de universiteit, Cyril in het lager en Pauline in het
middelbaar onderwijs.
Brief van Consolata 2013 Resultaten Cyril 2012 Brief van Pauline